Осушення і очищення попутного газу

Процес добич нафти, головна мета якого отримання товарної нафти для споживача, полягає у витяганні свердловинної продукції, її транспорту по внутрішньопромислових збірно-розбірних трубопроводах, розділення на нафту. Газ і воду і їх доцільне використання. В процесі нафтовидобутку у складі свердловинної продукції поступає попутний газ, який зазвичай спалюють на промислах, слідством чого є порушення екології регіону і втрати вуглеводневої сировини.

Існує шлях раціонального використання нафтового попутного газу – подача його в магістральний збірно-розбірний газопровід. Для цього необхідне осушення і очищення попутного газу до показників, відповідних нормативам газопроводу, із застосуванням комплексу споруд і технологічних схем витягання водяної пари і вуглеводневих компонентів, які здатні конденсуватися в умовах трубопроводу.

Осушення і очищення попутного газу проводять за допомогою рідких (спосіб абсорбції), твердих (адсорбційний спосіб) поглиначів, низькотемпературної сепарації і конденсації. Абсорбенти (гліколі, розчини хлористого кальцію і літію), адсорбенти (оксид алюмінію, силікагель, цеоліти) регенеруються в комплексах для здійснення процесів десорбцій.

Як показує практика підготовки попутного газу до транспорту і очищення попутного газу із застосуванням абсорбції, адсорбції, низькотемпературного очищення попутного газу за допомогою холодильних машин і інших методів їх застосування вимагає значних капітальних і енергетичних витрат. Встановлено, що економічнішого в системі очищення попутного газу є газодинамічна технологія, заснована на використанні наявного перепаду тиску (1,3-1,6) Мпа в спеціальних пристроях, таких як: пульсаційні охолоджувачі газу (ПОГ), хвилеві детандери (ВД), газодинамічні осушувачі (ГДО), вихрові труби (ВТ). Проте, невеликий перепад тиску попутного газу практично унеможливлює реалізації традиційної схеми низькотемпературної сепарації (НТС), заснованої на ефекті дроселювання. Розширювачі з вищим температурним ККД (турбодетонатори, ВД, ПОГ) вельми складні і ненадійні в експлуатації. Технологія із застосуванням ГДО практично не пропрацювала. Найбільш доцільна і ефективна технологія для осушення нафтового попутного газу, заснована на вихровому ефекті, яка реалізована в інших процесах газової, нафтової і хімічної промисловості. Вихровий ефект, реалізцемий зокрема в регульованій трьохпотоковій вихровій трубі (ТВТ), полягає в температурному розділенні попутного газу на холодний і гарячий потоки. Разом з отриманням холоду, ТВТ забезпечує відділення рідини безпосередньо із закрученого потоку, що відводиться у вигляді третього потоку.

Очищення попутного газу промисловим способом. Вірясов Дмитро